Οδηγίες προς διαχειριστές πολυκατοικίας

- Σωστή έκδοση κοινοχρήστων

- Έλεγχος παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης

- Προσθήκη αντιπαγωτικό – βελτιωτικό πετρελαίου

- Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου

- Σωστή συντήρηση καυστήρα – λέβητα

- Έλεγχος πυρασφάλειας κτηρίου

- Περιοδική αναγόμωση πυροσβεστήρων

- Περιοδική απεντόμωση – μυοκτονία

- Τακτική συντήρηση αποχετεύσεων

- Καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών χώρων πολυκατοικίας