Διαχείρηση πολυκατοικίας

Διαχειριστής κτιρίου-πολυκατοικίας

Διαχειριστής κτιρίου
Είναι πλέον γνωστό, πως το έργο και τα καθήκοντα ενός διαχειριστή κτιρίου στο νομό Αττικής αλλά και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα γίνονται όλο και πιο σύνθετα, λόγο των νέων κρατικών ρυθμίσεων, βελτιώσεων αλλά και πολλών άλλων παραγόντων που επιδρούν άμεσα σε αυτά.

Το να διατηρεί κάποιος νόμιμα εκλεγμένος από την συνέλευση της πολυκατοικίας, τον τίτλο του διαχειριστή του κτιρίου σημαίνει υπευθηνότητα, αξιοπιστία, κατανόηση και εγρήγορση από μέρους του, έτσι ώστε να έρχονται εις πέρας οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του κτιρίου (ή των κτιρίων) καθώς και η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως να εμφανίζονται κατα περιόδους.

Ένας υπεύθυνος διαχειριστής κτιρίου θα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή έκδοση κοινοχρήστων, διαφυλάσσοντας την ομαλή κατανομή των μηνιαίων εξόδων που μία πολυκατοικία συνήθως έχει, για την σωστή υγειονομική κάλυψη της εκτελώντας συχνές απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους της αλλά και εντός των διαμερισμάτων όπου μπορεί να εντοπιστούν εστίες μόλυνσης, για την απαραίτητη ετήσια συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα πετρελαίου ή και φυσικού αερίου, για την έγκαιρη και σωστή προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης καθώς και για ένα πλήθος άλλων εργασιών που έχει ανάγκη μία πολυκατοικία. Ένας διαχειριστής κτιρίου θα πρέπει να εκπέμπει κύρος, να είναι πάντοτε ευγενής και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Ας μην ξεχνούμε ότι ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοκατανόηση και η ευγένεια όπως και στην προσωπική ζωή του καθενός έτσι και στην συμβίωση μας μέσα σε μία πολυκατοικία έχουν να προσφέρουν πάρα πολλα αποτρέποντας πολλές από τις φυσιολογικές αντιπαραθέσεις και τριβές που συνήθως εμφανίζοντα.ι